ออกแบบมาเพื่อการเชื่อมต่อที่ครบ

เราคือทีมงานผู้เชี่ยวชาญและพัฒนาระบบการจัดการการเรียนออนไลน์ทุกความต้องการ ครบจบในที่เดียว

 

ออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

Xstudi ถูกออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง หลักเกณฑ์การขอเปิดและดำเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบทางไกล พ.ศ. 2548 และ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอเปิดและดำเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ.2548

All IN ONE Xstudi

1. TEACHING AND LEARNING

01

Video on demand

  • ศึกษาจากบทเรียน (Video on demand ) 15 หน่วยการเรียน
  • ผู้สอน อัพโหลด Video Clips, เอกสารประกอบการสอนหรือส่งเอกสารให้ผู้เรียนได้รายคน, รายวิชา

02

Broadcast and Chat

  • ศึกษาจากการบรรยายสด (Live Streaming) และสามารถสื่อสารผ่านระบบแชท (Chat) ระหว่างการบรรยาย
  • ผู้เรียนสามารถตรวจสอบคะแนนจาก Attendance, Pretest, Posttest, Assignment, Midterm ทุกขณะเวลา
• ใช้ระบบ Xstudi จัดการเรียนการสอนได้เสมือนจริงเช่นเดียวกับการสอนในห้องเรียนปกติมีการบริหารจัดการทั้งระบบได้แบบ Real Time เพิ่มความสามารถการกำกับดูแล ให้การปรึกษา ประมวลผลผู้เรียนรวมถึงการวิเคราะห์ผู้เรียน ในระดับคณะ หลักสูตร รายวิชา รายคนซึ่ง ผู้สอนเข้าใช้ระบบแบบไม่จำกัดเวลาและสถานที่โดยใช้อุปกรณ์ที่มีในการจัดการเรียนการสอนได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ
 
• สามารถเข้าศึกษาในบทเรียนจาก Mobile/Tablet/Labtop เสมือนการเรียนในห้องเรียนปกติ และเข้าทบทวนในบทเรียนได้ไม่จำกัดครั้ง ไม่จำกัดเวลาและสถานที่และไม่พลาดในทุกกิจกรรมด้วยระบบเตือนที่สามารถใช้ Mobile/Tablet/Labtop ด้วยระบบเตือนจาก Mobile

กดเพื่อขยายรูป